Rezolucja autorstwa Grzegorza Stawowego skierowana przez Radę Miasta do Cezarego Grabarczyka Ministra Infrastruktury ws budowy drogi S7

Autor: redaktor / Opublikowano: 18 grudnia 2010

Rezolucja w sprawie zmian w „Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015”

W najnowszej wersji przygotowanego „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015” brakuje wielu istotnych dla Krakowa inwestycji drogowych. Oddanie jesienią tego roku pierwszego odcinka wschodniej obwodnicy Krakowa od węzła Bieżanów do węzła Rybitwy jest znaczącym krokiem w kierunku poprawy komunikacji drogowej w mieście. Jednak zapowiadany brak kontynuacji budowy wschodniej obwodnicy w kierunku ul. Igołomskiej i dalej przez Gminę Michałowice do istniejącej drogi S7 uważamy za błędny.

Blisko milionowe miasto jakim jest Kraków wymaga obejść autostradowych (ekspresowych), szczególnie w kierunku północ – południe. Kierunek Warszawa – Zakopane jest jednym z najbardziej obciążonych, co pociąga za sobą wielokilometrowe korki i blokadę komunikacyjną dla znacznej części Krakowa. Tylko stworzenie alternatywnej drogi i przesunięcie głównego ciężaru komunikacyjnego z centrum Miasta na obwodnicę rozwiąże istniejący problem. Dlatego tak ważna jest kontynuacja budowy wschodniej obwodnicy Krakowa!

„Należy mieć na uwadze również inne inwestycje, których efektywne funkcjonowanie związane jest z budową drogi ekspresowej S-7 na wspomnianym odcinku. Najistotniejsze to Ekospalarnia Kraków zlokalizowana w rejonie ul. Igołomskiej (ul. Giedroycia) oraz czwarte ramię węzła „Rybitwy” stanowiące nowe połączenie drogowe z planowaną lokalizacją strefy gospodarczej Wieliczka- Niepołomice.”

Dlatego jako Rada Miasta Krakowa apelujemy do Pana ministra o pozostawienie w programie kontynuacji dalszej budowy drogi ekspresowej S-7 od węzła „Bieżanów” do węzła „Igołomska” na lata 2011- 2015.

 

Kategorie

Aktualności, Samorząd

 
 
 
  • RSS