Nowy Park w Bronowicach

Autor: redaktor / Opublikowano: 25 lutego 2015

Drodzy Krakowianie,

podczas prac nad zmianą Studium Zagospodarowania Przestrzennego Krakowa powstała szansa na stworzenie nowego parku miejskiego w Bronowicach. Ten teren, bezpośrednio zlokalizowany przy Młynówce Królewskiej, znajduje się na terenach KSN „SANEL”.

Teraz czas na realizację tego pomysłu. Poniżej znajduje się uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla SANELu i okolic. Ureguluje on również kwestie oddzielenia zabudowy jednorodzinnej od wielorodzinnej w tej części Bronowic.

Podsumowując: W wyniku prowadzenia prac nad Studium, powstanie kolejny miejski park. Wcześniejsze moje inicjatywy to m. in. Park Grzegórzki czy Park Ruczaj.

Grzegorz Stawowy
Wasz Radny Miasta

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bronowice – Wesele” /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 153 – tryb jednego czytania – referuje: Elżbieta Koterba; Bożena Kaczmarska-Michaniak – opiniująca Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska/.

Pozytywna opinia prawna – radca prawny Sebastian Pietrzyk
Data wpływu – 17.02.2015 r.
Projekt doręczony – 19.02.2015 r.

 

Kategorie

Aktualności

 
 
 
  • RSS