Curriculum Vitae

Autor: redaktor / Opublikowano: 29 września 2010

Urodziłem się w kwietniu 1976 roku. Jestem absolwentem Technikum Budowlanego oraz politologii na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Aktualnie jestem studentem studiów doktoranckich na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Po ukończeniu studiów przez krótki czas prowadziłem własną działalność gospodarczą, a następnie rozpocząłem pracę w administracji regionalnej. Byłem asystentem Marszałka Województwa Małopolskiego oraz pracowałem w Kancelarii Sejmiku Województwa. Praca w administracji samorządowej pozwoliła mi nabyć wiedzę niezbędną dla merytorycznych podstaw działalności w samorządzie, którą wciąż pogłębiam. Obecnie pracuję na stanowisku Dyrektora w instytucji publicznej.

Od 2006 roku jestem Wiceprzewodniczącym PO w Krakowie. W 2001 roku byłem jednym z założycieli Platformy Obywatelskiej w Krakowie.

Od 1998 do 2007 roku byłem członkiem Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” młodzieżówki UW i Platformy Obywatelskiej.

Przez wiele lat byłem członkiem władz krajowych Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”.
W latach 2002 – 2006 przewodniczyłem SMD w Województwie Małopolskim. W latach 2000-2001 byłem Przewodniczącym Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” w Krakowie.

W listopadzie 2006 roku otrzymując 4763 głosy zostałem wybrany Radnym Miasta Krakowa. W Radzie Miasta przez całą kadencję pracuję w następujących Komisjach merytorycznych: Budżetowej, Sportu i Turystyki oraz Infrastruktury. W 2009 roku dodatkowo pracowałem w Komisji Głównej. Szczególny nacisk, znając problemy miasta kładłem na prace Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, której od grudnia 2006 roku do stycznia 2010 byłem Przewodniczącym.

Dwukrotnie ubiegałem się o mandat posła. We wrześniu 2005 roku będąc kandydatem do Sejmu RP otrzymałem 3743 głosy, a rok wcześniej, w czerwcu 2004 roku startując do Parlamentu Europejskiego otrzymałem 3573 głosy.

Jestem otwarty na ludzi i na nowe wyzwania. Poprzez wieloletnią aktywność w różnych organizacjach, w tym w stowarzyszeniach młodzieżowych oraz o profilu europejskim, wykształciłem w sobie umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów oraz nauczyłem się bycia tolerancyjnym. Mam profesjonalne podejście do podejmowanych działań. Jestem osobą kompetentną i bardzo dynamiczną. Nowe pomysły konsekwentnie wprowadzam
w życie. Posiadam umiejętności analitycznego myślenia, jestem skutecznym organizatorem. Zdecydowanie jestem urodzonym optymistą. Nie zrażam się niepowodzeniami. Napotykane problemy są dla mnie dodatkową mobilizacją do intensywnej pracy.

Mam trzy pasje: piłkę nożną, podróże, góry.

Piłka nożna towarzyszy mi od 6 klasy szkoły podstawowej, kiedy to zapisałem się do trampkarzy. Do 20 roku życia czynnie uprawiałem ten sport, a obecnie częściej jestem kibicem. Jak tylko jest taka możliwość, osobiście z trybun.

Podróże dostarczają mi wielu wrażeń. Z jednej strony poznaję historię, kulturę miejsc, które odwiedzam, mentalność ludzi, których spotykam a z drugiej strony z zainteresowaniem podpatruję ciekawe rozwiązania z zakresu mojej działalności, szczególnie te które można przeszczepić na lokalny grunt.

Na wędrówki górskie niestety mam mało czasu. Moje ostatnio zdobyte szczyty to Śnieżka oraz Szczeliniec Wielki.

 

Kategorie

Aktualności

 
 
 

Tagi

,

 
 
  • RSS