Bezpieczeństwo

KRAKOWSKI PAKIET BEZPIECZEŃSTWA

  1. 1. Więcej policjantów na ulicach i w miejscach publicznych

  1. 2. Większy udział społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa

  1. 3. Budowa Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta

  1. 4. Rozważenie zmian w sprawie zasad sprzedaży alkoholu

  1. 5. Więcej Strażników Miejskich na ulicach i w miejscach publicznych

  1. 6. Większe zaangażowanie Miasta w finansowanie spraw bezpieczeństwa

KRAKOWSKI MONITORING WIZYJNY

Bezpieczeństwo musi kosztować

Streszczenie :

1.      Jak to jest w innych miastach ?

•        Warszawa – 1000 kamer, 17 centrów oglądowych, Centrum Bezpieczeństwa Miasta , prowadzi i finansuje miasto

•        Poznań – 395 kamer, Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta, prowadzi i finansuje Miasto Poznań

•        Wrocław – 103 kamery Centrum Monitoringu, 1300 kamer monitoringu drogowego, prowadzi i finansuje Miasto, zintegrowane Centrum Zarządzania Kryzysowego

•        Mniejsze miasta – Jaworzno, Wieliczka

•        Nowoczesny system Myślenice

2.      Jak to jest w Krakowie ?

•        Monitoring prowadzi Straż Miejska , ok kamer 45 kamer , centra oglądowe

•        Osobno Policja – 26 kamer , w komisariatach

•        Osobno monitoring drogowy

•        Osobno nie zintegrowane centrum zarządzania kryzysowego

•        System jest zużyty technologicznie

•        Były podejmowane próby rewitalizacji systemu ale nie starczyło środków

•        Inne podmioty, w tym Spółdzielnie Mieszkaniowe mają odrębne systemy

3.      Jak w Krakowie powinno być ?

•       Krakowski Monitoring Wizyjny jako element Centrum

Bezpieczeństwa Miasta

•       Finansowane i nadzorowane przez samorząd

•       Wspólne przedsięwzięcie samorządu, Policji , Straży Miejskiej, docelowo inne

Służby

•       Nowoczesna technologia

4. Parametry Krakowskiego Centrum Bezpieczeństwa :

•        Nakłady 20-30 mln na infrastukturę , ok 10 mln zł rozbudowa centrum

monitoringu

•        Koszty roczne ok 2-3 mln zł

5. Harmonogram w przypadku akceptacji :

W 2014 roku:

Opracowanie audytu potrzeb oraz koncepcji inwestycji: „Budowa Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta oraz sieci miejskiego monitoringu wizyjnego”.

Ustalenie koncepcji finansowania inwestycji

Rozpoczęcie prac projektowych

W 2015 roku :

Wykonanie projektu Centrum

Uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych

Rozpoczęcie inwestycji

W 2016 roku:

Zakończenie i odbiór inwestycji

Rozruch i uruchomienie Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta oraz sieci monitoringu wizyjnego.

6.      SWOT

Mocne strony Słabe strony:

+ szybsza reakcja                                               – nakłady i koszty

+większe poczucie bezpieczeństwa            – nowa logistyka

Szanse: Zagrożenia:

+ wzrost poczucia bezpieczeństwa              - brak efektów

+integracja z innymi systemami                   – złe wykorzystanie

+skuteczne zarządzanie                                    - problemy z  finansowaniem

7. Dlaczego takie pytanie :

•        Bo różne zdania dotyczące skuteczności monitoringu

•        Bo niechęć do inwigilacji

•        Bo są inne sposoby podnoszenia bezpieczeństwa

•        Bo są możliwe złe wykorzystania systemu

Więcej szczegółów:

Koncepcja Monitoringu Wizyjnego w Krakowie

Prezentacja – Koncepcja Monitoringu Miasta Krakowa

•        Bo próbowano i zawsze nie było na to pieniędzy

 
  • RSS