Projekt budżetu miasta Krakowa

Szanowni Państwo, w trosce o wygodę mieszkańców oraz ułatwienie dostępu do informacji krakowianom, zamieszczam projekt budżetu miasta na 2015 rok. Grzegorz Stawowy Wasz Radny Projekt budżetu 2015
 
Więcej...
 

Działajmy wspólnie dla Krakowa

Szanowni Państwo, dziękuję za zaufanie, jakim mnie obdarzyliście. Mój sukces wyborczy nigdy nie byłby możliwy bez Państwa wsparcia, dlatego zobowiązuję się do jeszcze bardziej wytężonej pracy podczas VII kadencji Rady Miasta Krakowa. Grzegorz Stawowy Wasz Radny
 
Więcej...
 

Spotkanie dla mieszkańców w sprawie „PARKU RUCZAJ – LUBOSTROŃ”

Szanowni Państwo,

zapraszam serdecznie na spotkanie dotyczące przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „PARK RUCZAJ – LUBOSTROŃ” dla obszaru pomiędzy ulicami: Kobierzyńską i Lubostroń oraz granicą terenów zainwestowanych w rejonie ulic Chmieleniec i Szuwarowej oraz na wschód od ul. M. Bobrzyńskiego.

Podczas spotkania przedstawione zostaną informację nt. miejscowego planu zagospodarowania, możliwości składania wniosków i uwag, szans/zagroż...

 
Więcej...
 

Spotkanie dla mieszkańców Azorów

Szanowni Państwo,

zapraszam serdecznie na spotkanie dotyczące przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów „Azory Park” i „Azory rejon ul. Stachiewicza – Czerwieńskiego” obejmujące obszar os. Azory.

Podczas spotkania zaprezentowany będzie orientacyjny przebieg nowej linii tramwajowej do os. Azory. Budowa nowej linii znajduje się już w dokumentach inwestycyjnych Gminy Kraków.

Ponadto przedstawione zostaną informacje nt. miejscowego planu zagospodarowania, możliwoś...

 
Więcej...
 

Mały Rynek dla kultury

Inicjatywa. Dziś na sesji Rady Miasta Krakowa ma być głosowany projekt przekazania dwóch miejskich kamienic w centrum stowarzyszeniom i fundacjom z obszaru kultury.

...

 
Więcej...
 

Kraków zyska nowe parki. Otwarte będą ogródki działkowe

Na wiosnę przyszłego roku mieszkańcy Krakowa mają zyskać nowe tereny zielone. To ogródki działkowe, które dziś w większości ...

 
Więcej...
 
 
 
 
 
  • RSS