Więcej...
 
 
Więcej...
 

Referendum

Gmina Miejska Kraków rozpoczyna proces konsultacji społecznych dotyczący trzech zagadnień będących przedmiotem referendum lokalnego w istotnych sprawach dotyczących mieszkańców Krakowa, a mianowicie budowy metra w Krakowie, rozbudowy miejskiej sieci monitoringu oraz wieloletniego programu budowy dróg rowerowych. Termin zakończenia konsultacji społecznych został ustalony na 23 maja 2014 roku.

Konsultacje społeczne realizowane są w oparciu o zapisy uchwały  Rady Miasta Krakowa ...

 
Więcej...
 

Ścieżki rowerowe

Osiągnięcia ogólnopolskie PO (do ewentualnego wykorzystania jako "background info" i szczegóły krakowskie poniżej plus dane źródłowe z Urzędu Miasta w załącznikach.
1) Nowelizacja ustawy Prawo o Ruchu Drogowym (D.U.2011.92.530) z 1.04.2011 roku - usunięcie licznych absurdów dotyczących rowerzystów i likwidacja niespójności przepisów, w tym - zapewnienie pełnej zgodności ustawy z Konwencją Wiedeńską ...

 
Więcej...
 

Metro

1. DOKUMENTY STRATEGICZNE

1.1. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA
2011 - 2020
Definiuje w Obszarze 3.1. funkcje Krakowa jako nowoczesnego węzła międzynarodowej sieci transportowej.
W konsekwencji realizacji Strategii opracowane zostały Programy Strategiczne, m.in.:
1.2. PROGRAM STRATEGICZNY TRANSPORT I KOMUNIKACJA, który określa priorytety, w tym.:
Priorytet 1. Kraków nowoczesnym węzłem międzynarodowej sieci transportowej.
Działanie 1.5. Rozwój zintegrowanego transportu publicznego w Krakowie i aglomeracji
...

 
Więcej...
 

Bezpieczeństwo

KRAKOWSKI PAKIET BEZPIECZEŃSTWA

1. Więcej policjantów na ulicach i w miejscach publicznych

2. Większy udział społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa

3. Budowa Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta

4. Rozważenie zmian w sprawie zasad sprzedaży alkoholu

5. Więcej Strażników Miejskich na ulicach i w miejscach publicznych

6. Większe zaangażowanie Miasta w finansowanie spraw bezpieczeństwa

KRAKOWSKI MONITORING WIZYJNY
Bezpieczeń...

 
Więcej...
 
 
 
 
 
  • RSS